Noodpagina voor als Magister het (nog) niet doet

havo 2 

ppt icoon.png

grammati-ca zinsde-len en bwb

ppt icoon.png

grammati-ca zinsde-len en nwgez

ppt icoon.png

grammati-ca samen-gestelde zinnen

ppt icoon.png

grammati-ca woord-soorten

ppt icoon.png

woord-soorten vervolg

woord-soorten vervolg 2

ppt icoon.png

extra uitleg kww/zww/hww

ppt icoon.png

woorden, les 1

havo 3

ppt icoon.png

H3A&X les 1,

tekststructuren

ppt icoon.png

H3A&X les 2, tekststructuren vervolg

ppt icoon.png

H3A&X les 4, tekststructuren vervolg

ppt icoon.png
ppt icoon.png

uiteen-zetting

brainstormen, bouwplan & bronnen

ppt icoon.png

uiteenzet-ting bouwplan

ppt icoon.png

H3B, pvtt

ppt icoon.png

H3B, pvvt en vd

VWO 3

ppt icoon.png
ppt icoon.png
ppt icoon.png

grammatica: samengestelde zinnen

grammatica: mv,lv-zinnen

vwo 4

ppt icoon.png
ppt icoon.png
ppt icoon.png
word-icoontje.png
ppt icoon.png
ppt icoon.png

4vD les 1, intro beschouwing

4VD, les 2, bronnen, centrale vraag, schrijfplan.

4VD, les 3, oefening inleidingen

4VD, les 4, bronnen

V4D, alinea's

word-icoontje.png
word-icoontje.png
word-icoontje.png
internet-veiligheid
kern-energie
beoordelings-formulier
ppt icoon.png

intro Me

word-icoontje.png

Karel ende Elegast moderne vertaling

ppt icoon.png
ppt icoon.png

inleidingen en bronnen

slot-zinnen

ppt icoon.png

samenvatting