Noodpagina voor als Magister het (nog) niet doet

havo 2 

ppt icoon.png

grammati-ca zinsde-len en bwb

ppt icoon.png

grammati-ca zinsde-len en nwgez

ppt icoon.png

grammati-ca samen-gestelde zinnen

ppt icoon.png

grammati-ca woord-soorten

ppt icoon.png

woord-soorten vervolg

woord-soorten vervolg 2

ppt icoon.png

extra uitleg kww/zww/hww

ppt icoon.png

woorden, les 1

havo 3

ppt icoon.png

H3A&X les 1,

tekststructuren

ppt icoon.png

H3A&X les 2, tekststructuren vervolg

ppt icoon.png

H3A&X les 4, tekststructuren vervolg

ppt icoon.png
ppt icoon.png

uiteen-zetting

brainstormen, bouwplan & bronnen

ppt icoon.png

uiteenzet-ting bouwplan

ppt icoon.png

H3B, pvtt

ppt icoon.png

H3B, pvvt en vd

VWO 3

ppt icoon.png
ppt icoon.png
ppt icoon.png

grammatica: samengestelde zinnen

grammatica: mv,lv-zinnen

vwo 4

ppt icoon.png
ppt icoon.png
ppt icoon.png
ppt icoon.png
ppt icoon.png

4vD les 1, intro beschouwing

4VD, les 2, bronnen, centrale vraag, schrijfplan.

4VD, les 3, oefening inleidingen

4VD, les 4, bronnen

V4D, alinea's

word-icoontje.png
word-icoontje.png
word-icoontje.png
internet-veiligheid
kern-energie
beoordelings-formulier
ppt icoon.png

intro Me

word-icoontje.png

Karel ende Elegast moderne vertaling

ppt icoon.png
ppt icoon.png

inleidingen en bronnen

slot-zinnen

ppt icoon.png

samenvatting 

© Josje Kuenen, 2014-2020