Werkvormen om besluiten te nemen

 

 

Group Decision Making
Keuzematrix

Er zijn talloze manieren waarop je met elkaar besluiten kunt nemen. Het heeft effect op het draagvlak voor een besluit als je met elkaar van tevoren afpreekt hoe je beslist. 

Ed Muzio legt uit op welke manieren je met een groep beslissingen kan nemen en welk effect dat heeft. Democratisch besluiten is bijvoorbeeld weliswaar efficiënt maar geen garantie voor kwaliteit. Je loopt ook het risico dat mensen in de wandelgangen worden 'omgekocht'. Als je gaat voor de beste oplossing, waarin je elkaars expertise benut, kun je ook aan andere manieren van besluiten denken.

Impact/effort matrix

Met deze matrix kun je gemakkelijk en snel vaststellen wat het belangrijkste is dat je wilt doen. Je prioriteert dus actiepunten of andere kwesties die je wilt bespreken.

 

 

Om keuzes te maken is een decision matrix of keuzematrix een aardige manier om knopen door te hakken. De kunst is om een overzichtelijk aantal criteria en opties te kiezen en weegfactoren te verbinden aan het belang van de criteria. De opgetelde uitkomsten bepalen je keuze.

6-3-5 beslissingen

Deze video stond ook bij denken, maar hij is ook geschikt om te gebruiken om beslissingen te nemen. 

of/of wordt en/en

Vaak denken we in termen van of/of als we een keuze moeten maken. Soms is het mogelijk om geen keuze te maken maar om te proberen alle opties samen te voegen.

 

Een voorbeeld is het gebiedsontwikkelingstraject rond de Wagenwerkplaats in Amersfoort.

Veel verschillende stakeholders hadden hun eigen ideeën over wat er met het gebied moest gebeuren. Avonden werden belegd en er werd vooral tegen elkaar aan gepraat in plaats van met elkaar gepraat.

 

De facilitator die erbij betrokken werd, kreeg het voor elkaar om de ideeën met elkaar te verbinden. Hij deed dit als volgt. Iedereen kreeg de opdracht voor zichzelf vast te stellen wat hij/zij met het gebied wilde. Daarover moest dan een korte presentatie gegeven worden waarin het plan concreet werd gemaakt. Vervolgens werd aan de andere deelnemers gevraagd wie kon helpen dit plan te realiseren. Zo onstonden kleine samenwerkingsverbanden die elkaar gingen helpen elkaars droom waar te maken. Het hele gebied werd daardoor van iedereen omdat iedereen gehoord werd.

 

Het kan dus helpen uit een plenaire discussie te stappen en aandacht te geven aan individuen, mits ieder individu dan evenveel ruimte krijgt.

 

 

© Josje Kuenen, 2014-2020