rolverdeling oefenen

 

Leiding nemen zonder op de stoel van de ander te gaan zitten. Hoe doe je dat? Hieronder een aantal video's van schoolbestuurders en schooldirecteuren die vertellen hoe ze dat doen. In het kort komt het hier op neer:

 

1. Je stelt met elkaar doelen vast

2. Je laat aan de ander over hoe die doelen bereikt worden

3. Je legt per jaar een aantal formele momenten vast waarin je de doelen en resultaten bespreekt

4. Je monitort om de zoveel tijd (afhankelijk van de tijd die je hebt en die nodig is) tijdens een informeel gesprek hoe zaken lopen en biedt vooral een luisterend oor en ondersteuning waar nodig.

 

Bij scholen zie je als het goed is een trapsgewijze analogie van deze aanpak:

 

  • Docenten spreken met leerlingen af hoe ze hun doelen bereiken (goede testresultaten) en bieden daarbij ondersteuning;

  • Directeuren spreken met docenten af hoe ze hun doelen bereiken en bieden daarbij ondersteuning (goede citoscores bijvoorbeeld);

  • Schoolbestuurders spreken met directeuren af hoe ze hun doelen bereiken en bieden daarbij ondersteuning (hoge leeropbrengsten, geen uitval).

In deze video zie je hoe een bestuurder en schooldirecteur met elkaar afspraken maken over gezamenlijke doelstellingen.

Oefening:

 

Stel vast met je team of met iemand uit je team welke doelen behaald moeten worden en wanneer die bereikt zijn. Maak ze 'SMART' (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). 

Laat aan je medewerker over hoe deze dit aan gaat pakken maar vraag wel of die daar idee over heeft en ondersteuning nodig heeft (anders wordt het over de schutting gooien). Leg een paar formele momenten vast waarop je de resultaten bespreekt en spreek informele momenten af om ondersteuning te bieden. Je mag de agenda van de informele momenten door de medewerker laten bepalen. 

In deze video zie je hoe deze bestuurders en schooldirecteuren schakelen in contexten: soms kun je directeuren 'los' laten omdat ze zelf verantwoording afleggen over de doelen, soms moeten ze 'erbovenop' zitten omdat directeuren weigeren inzicht te geven in hun resultaten. Uiteindelijk gaat het bij een school om gezamenlijke leeropbrengsten en als daarover geen verantwoording wordt afgelegd, is dat reden om iemand daarop aan te spreken.