Oplossingsgericht coachen

Video 1: wat is oplossingsgericht coachen?

Oplossingsgericht coachen (De Shazer & Berg) houdt in dat je de ander helpt zelf een oplossing te zoeken voor diens problemen. Je zegt niet wat de ander moet doen, maar helpt de ander zijn of haar eigen potentieel te benutten. Daardoor wordt iemand zelfredzamer. Iedereen heeft talenten maar in periodes waarin niet alles vanzelf gaat, zou je dat bijna vergeten. Door oplossingsgericht te coachen, breng je de ander weer in contact met diens (veer-)kracht.

Voor coaching zijn heel wat communicatieve vaardigheden vereist. De belangrijkste worden in deze module beschreven; ze zijn ontleend aan de zevenstappendans (Cauffman & Van Dijk). Geef jezelf de tijd om te oefenen en fouten te maken: coachen vereist veel ervaring in vallen en opstaan.

De zeven stappen bestaan uit:

1. contact en verbinding maken

2. context van de hulpvraag verhelderen

3. haalbare en concrete doelen stellen 

4. sterke punten benoemen

5. uitzonderingen benoemen die werkten en ingezet kunnen worden

6. toekomstige acties inventariseren en afspraken maken

7. complimenten geven om de ander vertrouwen te geven

De zeven stappen zijn een leidraad voor een coachingsgesprek. Je hoeft ze niet elke keer even uitgebreid te behandelen en ook hoef je ze niet lineair af te lopen. Je hoeft ook niet iedere techniek die aanbevolen wordt, zoals de mirakelvraag, toe te passen.

Wel is het belangrijk dat je erop let dat degene die je begeleidt het doel van het gesprek bepaalt en dat je zorgt dat de gesprekken veilig blijven. Toon veel waardering en respecteer iemands eigen leercurve, ga geen dingen overhaasten, opleggen of eisen.

In het model van de zevenstappendans staat 'complimenteren' centraal.

Eigenlijk is het geven van complimenten het allerbelangrijkst in de zevenstappendans; het is de kunst om degene die je begeleidt een goed gevoel over zichzelf te geven door telkens te complimenteren.

 

Cauffman en Van Dijk bevelen daarnaast aan om tijdens de coaching de volgende drie adviezen ter harte te nemen.

1. Als iets niet werkt, leer ervan en doe iets anders.

2. Als iets wel (of beter) werkt, doe er meer van.

3. Als iets blijkt te werken, leer het (van/aan) iemand anders.

 

© Josje Kuenen, 2014-2020