Suggestieve vragen

 

Pas ervoor op dat je geen suggestieve vragen stelt, daarmee leg je het antwoord al in de mond van de ander. Dat is vaak onprettig omdat je je dan niet vrij meer voelt te antwoorden.

 

Voorbeelden van suggestieve vragen zijn:

 

 • Heb je de prullenbakken al geleegd?

 • Ga je nu alweer op vakantie?

 • Jij komt zeker praten over de salarissen?

 • Waarom kom jij altijd te laat?

 • Kun je het niet gewoon op je af laten komen?

 

3.Open vragen

 

De kunst van het converseren is voor een groot deel afhankelijk van de manier waarop je vragen stelt. Nodigt de vraag uit tot vertellen? Of krijg je de indruk dat het een sturende of beleefdheidsvraag is waarop eigenlijk geen antwoord wordt verwacht? In dat geval kan het gesprek snel afgelopen zijn.

 

Het is belangrijk dat je onderscheid kunt maken in open en gesloten vragen. Bij gesloten vragen krijg je een heel kort antwoord: ja of nee. Bij open vragen kun je heel verschillende antwoorden krijgen.

Gesloten vragen: antwoord ja/nee

 

 

 • Kan ik u helpen?

 • Heb je een leuk weekend gehad?

 • Is dat een nieuwe broek?

 

Gesloten vragen beginnen met een werkwoord: ga je?, heb je?, doe je? enz. Gesloten vragen stel je als je geen uitgebreid antwoord wilt.

 

 

Open vragen: antwoord varieert

 

 

 • Hoe was je weekend?

 • Hoe gaat het met je?

 • Wat ga je doen in de vakantie?

 • Welke series kijk jij graag?

 • Hoe gaat het met je project?

 

Open vragen beginnen met een w of h: waarom, wanneer, hoe, wat, wie enzovoort. Ze nodigen uit tot een langer gesprekje. Het is dan ook wel belangrijk dat je daar even de tijd voor neemt en aandachtig luistert. Denk aan iemand die vraagt hoe het met je gaat en alweer op de eigen telefoon bezig is; dat nodigt niet uit tot verder praten. Ook is het niet handig om oordelend of relativerend te reageren als iemand antwoordt: 'O, maar jij hebt altijd stress', of: 'Ja, we hebben het allemaal druk!' of 'Ja, het regende wel, maar je had ook naar een museum kunnen gaan, natuurlijk!'. Betweters worden zelden aardig gevonden, namelijk. Ga de ander dus niet corrigeren of relativeren.

 

 

In dit filmpje zie je voorbeelden van verschillende soorten vragen

Oefening open vragen stellen

Hieronder staan foto's van mensen. Welke vraag zou je kunnen stellen om even een aardig praatje aan te knopen?

client

client

collega

collega

leidinggevende

leidinggevende

collega

collega

jurist van hiernaast

jurist van hiernaast

client

client

leidinggevende

leidinggevende

buurman

buurman

It takes two to tango, natuurlijk. Ook op open vragen kun je een kort antwoord krijgen. Hoe was je weekend? Goed! Hoe was je werk? Stom!

 

In dergelijke gevallen kun je proberen iets te zeggen over de korte reactie: Nou, volgens mij heb je geen zin om erover te praten. Of: Is er wat? Je klinkt zo kortaf!

 

 

 

Thuis en op het werk oefenen

Oefen elke dag minimaal 1 x in privé- of werksituaties met het stellen van open vragen. Doe dat bij voorkeur bij personen die je vertrouwt.

Stel een vraag, toon belangstelling, vraag door, toon begrip:'Ja, dat snap ik dat je daar niet blij van werd, of 'Goh wat vervelend zeg, en nu?' of 'Wat lijkt me dat leuk om mee te maken', afhankelijk van de situatie. Zo'n praatje duurt meestal 2-5 minuten.

 

© Josje Kuenen, 2014-2020